Tent4Trees


https://www.dancovershop.com/no/tents4trees.aspx

Gjennom vårt treplantingskonsept, Tents4Trees, har vi plantet nesten 80 000 trær i Zambia, Myanmar og på Madagaskar – og det blir stadig flere. Vi planter et tre for hvert kjøp, så telleapparatet er i gang. Vi har nettopp startet et nytt samarbeid med Eden Reforestation Projects, som er en veldedig organisasjon som jobber i 11 land, og planter nesten en million trær per dag. De gjenoppretter ulik skog, slik at naturen kan gro tilbake igjen. Dette gjøres i nært samarbeid med lokalsamfunnene, som får nye muligheter til å bli økonomisk selvforsynte og forbedre......

Read More